GARANTI.

Der ydes 1 år´s funktions garanti på alle postkasser.
Postkasser og låse skal være vedligeholdt som foreskrevet.

Dit Garantibevis er din faktura - Gem denne.

VEDLIGEHOLDELSE.

Låse og hængsler.
Det anbefales af give alle postkasse-låse og hængsler låseolie 3 - 4 gange årligt, det modvirker også at låsen fryser til om vinteren, der kan benyttes en almindelig låseolie der også bruges til bil låse, denne kan købes på tankstationer.

Lakerede postkasser.
Vedligeholdes ved at afvaske disse ca. 3 - 4 gange årligt eller efter behov, derefter kan disse evt. gives en bilvoks der gør at snavs ikke så let sætter sig på overfladen, man kan også tørre overfladen over med en syrefriolie f.eks WD40 som beskytter mod korrosion.
Bemærk venligst at ved ekstremt udsatte kystegne som f.eks ved Vesterhavet hvor saltindholdet er meget højt, anbefales det at man afvasker postkassen 1 gang månedligt for at modvirke rustdannelse, samtidig kan alle overflader, skruer og bevægelige hængsler påføres lidt syrefri olie f.eks WD40.
Bemærk : Postkasser der er lakeret med strukturlak (f.eks sorte Bobi postkasser) må IKKE efterfølgende gives en bilvoks behandling.


Rustfristål.
Overfladen på en rustfristål postkasser er ekstrem stærk, men den kræver alligevel nogen vedligeholdelse, dette gøres ved 3 til 4 gange årligt at vaske postkassen med en mild sulfo eller bilshampoo.
Når postkassen er tør skal den tørres over med en klud hvor der er påført lidt syrefri olie, f.eks WD-40, som kan købes i mange supermarkeder eller byggemarkeder.
Dette gøres for at undgå at "flyverust" kan sættes sig på postkassen.
"Flyverust" kommer fra små jernpartikler der findes i luften, "flyverust" kendes også fra opvaskemaskinen, når det rustfristål bestik ruster fordi f.eks en trådkurv af jern har fået beskadiget sin overflade, derved er der efterfølgende er adgang direkte ind til jernet som så spredes rundt på det rustfristål og får dette til at ruste.


Galvaniseret jern/stål.
Postkasser af galvaniseret jern vedligeholdes let ved at vaske disse med en mild sulfo eller bilshampoo 2 gange årligt.

Zink.
Postkasser af zink er blanke ved modtagelsen, disse vil patinere til en flot lys grå farve, der kendes fra tagrender og nedløb.
Postkasser af zink vedligeholdes let ved at vaske disse med en mild sulfo eller bilshampoo 2 gange årligt.
Der må aldrig bruges syreholdige væsker på zink, der da vil blive kraftigt misfarvet.


Kobber.
Postkasser af kobber er blanke ved modtagelsen, disse vil patinere i en brun farve der efterfølgende vil blive grøn, som vi kender fra vores gamle slotte og kirke tage, kobber behøver ikke nogen vedligeholdelse, kun ef afvaskning med en mild sulfo hvis dette kræves.